Thermografische inspectie woning

Thermografie woning

Prijs <400m3

+100m3

Neem contact op met ons

Aanvragen!            

Thermografie woning

Thermografische inspectie

Bij een thermografische inspectie gebruiken wij een geavanceerde warmtebeeldcamera. De camera (infrarood) brengt de temperatuurverschillen in kaart. Aan de hand van deze beelden kan er een analyse gedaan worden en naar een constatering gewerkt worden.

Thermografie wordt veelal ingezet bij controles van spouwmuurisolaties, vloerverwarmingen, vochtproblemen of energieverliezen. Met behulp van de warmtebeeldcamera kan aangegeven worden of er geen warmtelekken aanwezig zijn waardoor energie/warmte verloren gaat en onnodig voor kosten zorgt. Warmtelekken kunnen ook voor inwendige condensatie zorgen met als gevolg schimmelvorming.

In bestaande woningen kan thermografie toegepast worden voor de volgende aspecten:
- Lokaliseren van optrekkend vocht
- Vloerverwarming
- Koudebruggen
- Warmteontwikkelingen
- Condensatie
- Kierdichtingen
- Isolatie lekken
- Vochtproblemen
- Luchtlekken
- Etc.

Deze inspectie is ook toepasbaar voor visueel niet waarneembare gebreken. Er moet echter wel sprake zijn van temperatuursverschillen om deze inspectie toe te passen en conclusies hieruit te trekken.

Resultaten
De resultaten worden verwerkt in een handzaam rapport met foto's en eventuele toelichting en conclusies. Het rapport kunt u binnen 2 werkdagen na de inspectie verwachten.

Aanvragen
Wilt u een thermografische inspectie aanvragen? Dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via onze contactpagina of via 033-2850663 zodat wij een passende offerte kunnen maken.

Thermografische inspectie woning

Thermografie woning

Prijs <400m3

+100m3

Neem contact op met ons

Aanvragen!