Opleveringskeuring nieuwbouw

Opleveringskeuring nieuwbouw

Prijs <400m3

+100m3

€ 239,00

€ 15,00

Aanvragen!            

Opleveringskeuring nieuwbouw

Opleveringskeuring nieuwbouw

Bij een oplevering van een nieuwbouwwoning of een verbouwing worden de uitgevoerde werkzaamheden gecontroleerd. In deze keuring wordt gecontroleerd of de werkzaamheden volgens afspraak zijn gedaan, of de kwaliteit in orde is en dat er geen ernstige gebreken aanwezig zijn.

Tijdens de oplevering wordt samen met de bouwer de gehele woning doorlopen. Er worden vrijwel altijd gebreken gevonden die nog door de bouwer hersteld dienen te worden. Na deze ronde wordt er een Proces Verbaal van Oplevering opgesteld van wat er nog dient te gebeuren.

Voor de definitieve oplevering is er vaak al een vooroplevering, hierin krijgt u de voortgang van de bouw te zien en kunt u al controleren of het volgens afspraken verloopt. Het is ook mogelijk onze begeleiding te vragen tijdens de vooroplevering, de ervaring leert dat gebreken die tijdens deze vooroplevering zijn gevonden sneller hersteld zijn en dus minder gebreken oplevert bij de definitieve opleverkeuring.

Opleveringskeuring verbouw

Ook na een verbouwing kunt u assistentie krijgen bij de oplevering, dit kunt u echter ook zelf doen omdat u zelf het beste weet wat er allemaal is afgesproken.

Het rapport

Tijdens de oplevering wordt er een proces-verbaal opgesteld. Dit proces verbaal is een officieel document en dient door beide partijen te worden ondertekend. Na ondertekening wordt het document aan de bouwer en aan de opdrachtgever overgedragen. Heeft u interesse en/of vragen? Neem dan contact met ons op.

Opleveringskeuring nieuwbouw

Opleveringskeuring nieuwbouw

Prijs <400m3

+100m3

€ 239,00

€ 15,00

Aanvragen!