M.J.O.P

M.J.O.P. (Meerjaren Onderhoudsplan)

MJOP is een uitgebreid rapportage waarin de kosten voor onderhoud van gemeenschappelijk delen opgenomen wordt. Zo heeft u een overzicht van de onderhoudskosten voor een termijn van 10 of 30 jaar. Met behulp van de onderhoudsbegroting, kan de VVE een maandelijkse bijdrage incasseren voor de reservefonds van de VVE.

Wat staat er in een MJOP?

In een MJOP worden alle bouwkundige elementen van een gebouw opgenomen. Hiervoor als basis de splitsingsakte gebruikt. Per element wordt een conditie gegeven: ook wel conditiemeting genoemd. Op basis hiervan wordt staat van de elementen beoordeeld en vastgesteld binnen welk termijn deze vervangen moeten worden. Hiermee kan er een onderhoudsbegroting gemaakt worden voor een termijn van 10 of 30 jaar. 

Voordelen MJOP

- Direct inzicht in de huidige staat van het gebouw;
- Vaststelling maandelijkse bijdrage voor de reservefonds.

Werkwijze

- U dient eerst een offerte op te vragen voor een MJOP;
- Na akkoordgeving offerte, wordt er een inspectiedatum ingepland in overleg met de huismeester / vertegenwoordiger van de VVE;
- Na inspectie ontvangt u het rapport binnen ca. 2 weken per mail;
- Daarnaast is het eventueel mogelijk om bij een VVE vergadering toelichting te geven op de rapportage.


Actualisatie MJOP

Binnen ca. 3-5 jaar tijd is het van belang dat de MJOP geactualiseerd wordt. Hiervoor komt de inspecteur langs voor een korte inspectie. Naar aanleiding van de inspectie kan er bepaald worden of geplande onderhoud noodzakelijk is volgens de planning en/of het niet uitgesteld kan worden. Daarnaast wordt de begroting geactualiseerd. Door de jaren heen kunnen prijzen van grondstoffen veranderen waardoor bepaald onderhoud duurder of goedkoper uitgevoerd kan worden. Ook hiervoor kunt u terecht bij KeuringsHuis.

 

M.J.O.P